MALÍŘI ŠKOP


REFERENCE

Stránky jsou nově zřízeny, takže zajímavé reference teprve sbíráme.

Oprava stěny s logem firmy

Na stěně byla prasklina, která procházela nalepeným logem firmy. Z důvodu loga bylo potřeba předělat celou stěnu, aby byl výsledek perfektní.

Z důvodu dodržení technologických postupů, probíhala práce po večerech jeden týden. Chod firmy nebyl po dobu prací prakticky nijak narušen.